Z przyszłością...
widzimy możliwości tam,
gdzie ich nie było
Kreatywnie...
widzimy więcej niż kroplę
Optymistycznie...
dla nas szklanka
jest zawsze
w połowie pełna
Profesjonalnie...
każde zadanie
jest wyzwaniem
Systematycznie...
kropla drąży skałę nie siłą
lecz ciągłym padaniem

Polscy internauci.

Polscy internauci: widzowie, komentatorzy, dzielący się i autorzy

Polacy korzystają z internetu bardziej jako odbiorcy niż autorzy treści. Proporcje między tymi dwoma grupami są w naszym kraju odwrotne niż w państwach zachodnich.Z badania przeprowadzonego przez grupę Aegis Media wynika, że trzy czwarte polskich internautów można określić jako widzów – zajmują się oni przede wszystkim czytaniem i oglądaniem treści.

Tyle samo polskich internautów dzieli się z innymi użytkownikami odnośnikami do ciekawych materiałów. Polacy robią to częściej niż Japończycy i Niemcy, ale rzadziej niż Belgowie czy Amerykanie.

Prawie co drugi internauta w naszym kraju dodaje w sieci komentarze. Podobnie jak w przypadku udostępniania linków, rzadziej niż Polacy robią to Japończycy i Niemcy, natomiast zdecydowanie częściej – użytkownicy z zachodniej Europy, Amerykanie i Australijczycy.

Z kolei własne treści zamieszcza w internecie jedynie piąty użytkownik w Polsce. Tymczasem we Włoszech robi to prawie trzy razy więcej internautów, a w każdym z pozostałych krajów objętych badaniem – co najmniej dwa razy więcej.

Badanie Consumer Connection System (CCS) zostało przeprowadzone przez grupę Aegis Media. Na jej zlecenie wywiady – w domach respondentów i przy użyciu laptopów – w listopadzie i grudniu ub.r. zrealizował instytut badawczy Ipsos Polska. Sondaż objął 3 tys. osób w wieku 15-64 lat, z których 1 tys. mieszka w całym kraju, a 2 tys. – w miastach mających minimum 100 tys. mieszkańców. To grupa reprezentatywna dla 27,2 mln Polaków.

żródło:wirtualnemedia.pl